Společnost Manta Energy s.r.o. zahájila dodávky elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům

1.11.2018
Společnost Manta Energy s.r.o. zahájila dodávky elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům; konkrétně domácnostem, podnikatelům a velkoodběratelům.